درباره قرارگاه
7/19/2022 8:03:48 AM | 104

شهرستان آمل از صنعتی ترین و اقتصادی ترین شهرهای استان مازندران است که با وجود شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ توانسته تاثیری بسیار زیادی در ایجاد درآمد و کاهش نرخ بیکاری جامعه داشته باشد. تولید دانش بنیان در این شهرستان سبب افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری می‌شود. بنابراین تولید بایستی دانش‌بنیان و اشتغالزا باشد چراکه اگر تولید بر مبنای دانش پیشرفته روز نباشد و سبب اشتغال‌آفرینی نشود مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند و مفید نیست. همچنین تنها راه رسیدن به رشد اقتصادی، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان است. منظور از اقتصاد دانش بنیان، نگاه علمی و فناورانه به تولید در همه عرصه ها است که نتیجه آن کاهش هزینه تولید، افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت محصولات، رقابت پذیر شدن تولیدات در بازارهای جهانی و کاهش قیمت تمام شده محصولات در داخل خواهد بود.

 •  تعاریف
 • شهرستان: منظور از شهرستان، شهرستان آمل می باشد.
 • قرارگاه: قرارگاه تحقق شعار تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین می باشد.
 • فرماندار: فرماندار شهرستان آمل که مسئولیت فرمانده‌ای قرارگاه را بر عهده دارد.
 • کارگروه: جمعی است متشکل از حداقل 5 نفر که هنگام تشکیل کارگروه بعنوان موسسین معرفی می­گردند و بر اساس ضرورت می تواند به هر تعداد افزایش یابد و ذیل قرارگاه قرار دارند.
 • دبیر : مسئولیت کارگروه‌ به عهده دبیر کارگروه می‌باشد .
 • کارگروه می تواند از تعدادی کمیته فرعی و تخصصی تشکیل شده باشد که جهت انجام هرچه بهتر مصوبات، موارد مقتضی را جهت اجراء به کمیته های مربوطه خود ارجاع می‌نماید.
 • تولید: تولید هرگونه محصول یا خدمت دانش بنیان با هدف تجاری سازی و افزایش بهره وری فرایند تولید
 • دانش بنیان: محصول یا شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجار ی سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان، تشکیل می شود.
 • اشتغال آفرین: فعالیت هایی که منجر به ایجاد اشتغال شود. یا فردی که مسئولیت اولیه وی جمع آوری منابع لازم برای شروع کسب و کار است و یا کسی که منابع لازم برای شروع و یا رشد کسب و کاری را بسیج می نماید و تمرکز او بر نوآوری و توسعه فرآیند، محصول یا خدمات جدید می‌باشد. به عبارت دیگر ، اشتغال آفرین فردی است که یک شرکت را ایجاد و اداره می کند و هدف اصلی اش سود آوری و رشد است. مشخصه اصلی یک کارآفرین، نوآوری می باشد.
 • دبیرخانه: دفتری در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل که ذیل قرارگاه، تحت نظارت دبیر فعالیت می کند.
 • شورا: شورای سیاست گذاری و راهبری امور مندرج در اهداف آیین نامه ناظر بر قرارگاه تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در شهرستان آمل می باشد.
 • دستگاه های اجرایی: سازمانها ونهادهای دولتی و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی که براساس مقررات ناظر بر زیست بوم تولید دانش بنیان وظایفی را بر عهده دارند.

دسته بندی اخبار
آخرین اطلاعیه ها