رئیس، دبیر و سایر اعضای شورای سیاست‌گزاری
8/2/2022 8:58:05 PM | 134

اعضای شورای سیاست‌گذاری  قرارگاه تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شهرستان آمل به شرح زیر تعیین می شوند:

 • • فرماندار ( رئیس)
  • رئیس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (دبیر)
  • رئیس دانشکده پرستاری آمل - دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  • رئیس دانشگاه غیرانتفاعی شمال
  • رئیس دانشگاه آزاد واحد آیت ا... آملی
  • رئیس دانشگاه پیام نور
  • رئیس پژوهشکده انستیتو پاستور شمال
  • رئیس مرکز رشد واحدهای فناور آمل
  • رئیس شورای شهرستان آمل
  • شهردار آمل
  • فرمانده سپاه شهرستان آمل
  • رئیس موسسه تحقیقاتی برنج شهرستان
  • رئیس اتاق بازرگانی و کشاورزی شهرستان
  • رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
  • رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان
  • رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان
  • مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
  • رئیس اتاق اصناف شهرستان
  • رئیس بهزیستی آمل
  • رئیس آموزش و پرورش آمل
  • رئیس کمیته امداد امام خمینی آمل
  • رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری آمل
  • رئیس حفاظت محیط زیست
  • رئیس ورزش و جوانان آمل
  • رئیس دامپزشکی آمل
  • رئیس اتاق اصناف آمل
  • مدیر شهرک صنعتی امام زاده عبدا... آمل
  • مدیر امور مالیاتی آمل
  • مدیر شهرک بابکان- رینه و جمشید آباد
  • رئیس حوزه بسیج دانشجویی آمل
  • رئیس فنی و حرفه ای آمل
  • روسا یا دبیران کارگروه
  • نماینده‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان با پیشنهاد مرکز رشد واحدهای فناور آمل (حداکثر سه نفر) و تایید دبیر
  • سه نفر از خبرگان دانشگاهی یا افراد صاحب‌نظر با پیشنهاد دبیر
  • 2 نفر خبره در حوزه‌ی صنعت با پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی شهرستان و تایید دبیر

تبصره 1- به پیشنهاد رئیس و دبیر شورای سیاست گذاری از سایر افراد و دستگاه ها استفاده می شود.

 • ماده 4-  وظایف شورای سیاست‌گذاری
 • ایجاد ساز و کار مناسب به منظور تشخيص و تعيين اولویت‌ها.
 • تعریف کارگروه‌های تخصصی مربوطه
 • تعیین رییس و دبیر و تایید اعضای کارگروه‌ها.
 • کمک و تسهیل در اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب پنجم آبان 1389مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین و مصوبات مرتبط.
 • بررسی و تصویب برنامه‌های عملياتی کارگروه‌ها در چارچوب اهداف این آیین‌نامه و سایر مقررات ناظر بر این فعالیت‌ها و راهبردهای مربوط.
 • بررسی گزارش‌های دوره‌ای درخصوص اجرای برنامه‌های عملیاتی کارگروه‌ها.
 • طراحی نظام جامع عملکرد برنامه‌های عملیاتی کارگروه‌ها.

 

 • ماده 5- وظایف رئیس شورای سیاست‌گذاری
 • تعیین اعضای شورای سیاستگذاری و هیئت رئیسه کارگروه‌ها
 • تشکیل و ریاست جلسات شورای سیاستگذاری
 • تایید نهایی گزارش‌های عملکرد دوره‌ای
 • تلاش برای همگرایی میان اعضا و تسهیل روابط درون و برون استانی موثر در تحقق اهداف

 

 • ماده 6- وظایف دبیر شورای سیاست‌گذاری
 • پیشنهاد 3 نفر از اساتید یا افراد صاحب‌نظر برای حضور در شورای سیاستگذاری
 • تایید یک نفر خبره صنعتی با پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی شهرستان برای حضور در شورای سیاستگذاری
 • تشکیل دبیرخانه شورای سیاستگذاری در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل و با مسئولیت معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
 • دبیر شورا موظف است علاوه بر اعضای ثابت، از اعضای متغیر حسب موضوع دستور کار دعوت به عمل آورد. اعضای متغیر در جلسه دارای حق رأی هستند.
 • ابلاغ حکم اعضای کارگروه‌ها
 • نظارت عالیه بر حسن اجرا و پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد
 • تدوین دستور جلسات قرارگاه راسا و یا با پیشنهاد هرکدام از اعضای شورا
 • برگزاری جلسات شورا و ارسال دعوت‌نامه برای اعضا
 • پیگیری مصوبات شورا
 • اجرای نظام جامع عملکرد برنامه‌های عملیاتی کارگروه‌ها
 • اطلاع رسانی مناسب از روند پيشرفت برنامه‌های مرتبط با موضوع آیین‌نامه.
 • کلیه دستگاه ها ملزم به پاسخگویی به دبیرخانه قرارگاه در چارچوب آیین‌نامه هستند.

 

 • تبصره2- دبیرخانه از اختیارات لازم برای تهیه مقدمات و امکانات در چارچوب آیین‌نامه و به منظور تحقق اهداف قرارگاه از محل منابع قرارگاه برخوردار است.
 • تبصره 3- در پایان ماموریت و یا هر دوره 3 ماهه شورای سیاست گذاری موظف به ارائه گزارش از شرح فعالیت‌ها و مصوبات و عملیات اجرایی خود و میزان دستیابی به اهداف خود به استاندار استان مازندران می باشد که مسئولیت تهیه گزارش با دبیر شورای سیاست‌گذاری می باشد.
 • تبصره 4- حداقل جلسات ماهیانه کارگروه تخصصی تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین 1 جلسه می‌باشد.

دسته بندی اخبار
آخرین اطلاعیه ها