وظایف و اهداف
7/19/2022 7:44:53 AM | 100

هدف از تدوین این آیین‌نامه، اجرای سیاست های کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)  و نیز ترغیب اعضای محترم هیات علمی، فارغ التحصیلان، دانشجویان و واحدهای پژوهشی همچنین صنایع، افراد خلاق، و صاحبان کسب و کارهای دانش بنیان برای فعالیت بیشتر در جهت رفع نیازهای شهرستان، استان و کشور، عملی کردن ایده ها، طرح ها و برنامه های خود و امکان افزایش درآمد و ایجاد اشتغال و کارآفرینی می باشد. به عبارت دیگر قرارگاه تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین به منظور بررسی، تصویب، راهبری سیاست‌ها و نظارت بر اجرای برنامه‌های ناظر بر حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین که به عنوان شعار سال توسط رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (دام عزه) برای سال 1401 اعلام گردید و همچنین نظارت بر عمليات اجرایی آن‌ها شکل گرفته است. مهمترین هدف شکل گیری این قرارگاه این است که نخبگان، کارآفرینان و جوانان خلاق کشور را شناسایی و حفظ کرد و قدر آنها را دانست. اگر فرصت ظهور و بروز استعدادهای آنها داده شود و نیازهای آنها برآورده شود، در داخل کشور خودشان تولید دانش بنیان خواهند داشت و کشور از هر واردات بی رویه ای بی‌نیاز خواهد شد. برای رسیدن به اهداف این قرارگاه می توان به راهبردهای زیر اشاره کرد:

 • 1- بهبود و اصلاح ساختار، فرآیندها و آئین‌نامه‌های اجرایی
 • تدوین ماموریت‌های منطقه‌ای (شهرستان آمل) و استانی دانشگاه‌ بر اساس توانمندی و مزیت‌های نسبی
 • تدوین و تصویب قوانین و برنامه‌های مورد نیاز جهت بهبود و توسعه همکاری مشترک بخش مختلف دولتی و خصوصصی شهرستان با دانشگاه
 • طراحی فرآیند همکاری بخشهای غیردولتی موثر در اقتصاد کشور (تشکل‌های بخش خصوصی، بنیادهای خیریه، صندوق‌ها، تعاونیها، شهرداریها و )... و طراحی روشهای تعامل و همکاریهای مناسب
 • تدوین و اجرای سازوکارهای روشهای نوین در شیوه همکاری‌های میان دانشگاه با جامعه و صنعت
 • توسعه و اجرای گسترده و هدفمند طرح فرصت مطالعات اعضاء هیات علمی دانشگاه در ارگان‌های دولتی و صنایع شهرستان آمل
 • 2- تدوین مشوق‌های مناسب برای دانشگاهها و موسسات پژوهشی، دستگاه‌های اجرایی و صنایع شهرستان آمل
 • تقدیر و حمایت مستمر از طرحهای برگزیده کاربردی و مرتبط با نیازهای شهرستان آمل
 • اختصاص مشوق‌های مناسب برای اعضا هیئت علمی فعال در حل چالشهای ملی، منطقه‌ای و استانی
 • تقویت ساختار دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه و پیشبینی مشوق‌های مناسب جهت گسترش همکاریها و افزایش کیفیت اجرای طرحها
 • پیشبینی مشوق‌های مناسب برای صاحبان صنایع، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی وشرکت های دانش بنیان در راستای ارتباط بیشتر با صنعت و جامعه
 • 3- هدفمند نمودن پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی در جهت حل مسائل جامعه و صنعت
 • تقاضا محور نمودن پایان نامه های تحصیلات تکمیلی از طریق راه‌اندازی سامانه ای جهت درخواست زمینه تحقیقاتی از طرف صنایع، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی وشرکت های دانش بنیان شهرستان
 • ارائه مشوق‌های لازم برای اساتید و دانشجویان مجری پایاننامه‌های تقاضا محور
 • ارائه مشوق‌های لازم برای صنایع، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی وشرکت های دانش بنیان شهرستان
 • 4- ارتقاء مهارت‌افزائی و توانمندی دانشجویان و دانش‌آموختگان متناسب با نیازهای صنعت و جامعه در راستای توسعه اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان دانشگاه
 • توسعه، ساماندهی و پایش مستمر دوره‌های مهارت افزایی دانشجویان ودانش‌آموختگان بر اساس نیازهای بازار کار در سطح شهرستان با همکاری صنایع، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی وشرکت های دانش بنیان شهرستان
 • ساماندهی و افزایش کیفیت و بهره‌وری دوره‌های کارآموزی دانشجویان
 • جلب همکاری و حمایت صنایع، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی وشرکت های دانش بنیان شهرستان برای ارائه امتیازات، مشوقه‌ای مناسب به دانشجویان و دانش آموختگان شرکت‌کننده در دورههای مهارت افزایی
 • پایش مستمر وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی و توسعه همکاری مشترک با دانش‌آموختگان در جهت بهبود فعالیتها و برنامه‌های دانشگاه
 • توسعه همکاری ساختارهای صلاحیت حرفه‌ای در دانشگاه و همکاری در استقرار نظام صلاحیت حرفه ای کشور
 • 5- سازماندهی جهت حضور موثر دانش‌آموختگان در پاسخگویی به نیازهای بازار کار و بهبود بهره‌وری
 • توسعه فناوری و ارتقاء بهره‌وری در صنعت از طریق اجرای دوره‌های پسادکتری و جذب محقین و اعضای هیات علمی در صنایع، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی وشرکت های دانش بنیان شهرستان
 • ساماندهی و توسعه ساختارهای هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه
 • برنامه‌ریزی منسجم دانشگاه جهت توسعه فرصت‌های مناسب برای آشنایی دانشجویان با محیط های واقعی کار (طرح کار و آموزش پایدار ( کواپ) ، بازدیدهای تخصصی، کاربینی، کارورزی و ...)
 • 6- فرهنگسازی، شناسایی، مستندسازی و ترویج دستاوردها
 • شناسایی، مستندسازی و انتشار دستاوردها و توانمندیهای ویژه در زمینه‌های علمی و فناوری به صورت مستمر
 • شناسایی و معرفی سالانه طرحهای برگزیده دانشگاه در راستای رفع نیازهای شهرستان و استان
 • برنامه‌ریزی دانشگاه در جهت شکل دهی اکوسیستم مورد نیاز به منظورارتباط با جامعه و صنعت شهرستان
 • استفاده مناسب و موثر از ظرفیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی شهرستان در جهت اطلاع رسانی عمومی طرحها، فرصت‌ها، آمارها، توانمندی و ...
 • 7- شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، اختیارات، امکانات صنایع و دستگاه‌های اجرایی در جهت تسهیل و توسعه همکاری‌های مشترک
 • ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه مشترک با شرکتها و دستگاه هایاجرایی شهرستان آمل در دانشگاه
 • حضور موثر دانشگاه در مجامع شوراها و کمیته‌های شهرستان
 • همافزایی و هماهنگی ساختار و امکانات موجود در دانشگاه (اداری، مالی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، دانشجویی و )... در راستای گسترش تعامل با جامعه و صنعت شهرستان
 • ایجاد سازوکارها و روش‌های اجرایی مناسب برای حضور دانشگاه در فعالیت های توسعه فناوری، پروژه ها و مناقصه های شهرستان
 • تدوین برنامه های اجرایی در راستای افزایش همکاری مشترک با جامعه و صنعت شهرستان در سطوح مختلف با دانشگاه
 • تدوین برنامه‌های مشترک همکاری دوجانبه بین دانشگاه و صنایع، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی وشرکت های دانش بنیان شهرستان در جهت اجرایی‌سازی اقدامات مرتبط
 • تدوین و اجرای برنامههای مناسب برای استفاده از تجارب کارشناسان و متخصصان صنعتی و اجرایی در فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه
 • 8- سازماندهی، پایش و ارزیابی همکاری ها با جامعه وصنعت
 • ایجاد سامانه اطلاعاتی در راستای تسهیل ارتباط نیازهای صنایع، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان شهرستان و همچنین توانمندیهای دانشگاه
 • توسعه سامانه ارزیابی وارائه اطلاعات و طرح های تحقیقاتی و پروژه های مرتبط با نیازهای صنایع، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی وشرکت های دانش بنیان شهرستان
 • تشکیل شورای راهبری و  پایش طرح تحول در همکاریهای دانشگاه با صنایع، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان شهرستان در دانشگاه

دسته بندی اخبار
آخرین اطلاعیه ها